ФОРМУЛЯРИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

   Индивидуален план за учебна дейност

   Индивидуален план за научно-изследователска дейност

   Образец - отпуск преподаватели

   ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+: Молба за Еразъм+ визита с цел преподаване

   ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+: Staff mobility for teaching

   Заявление за присъединяване към КТД