ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

Нов голям успех на школата по пиано към детски център "ДИНО"

Поредните първи места и златни медали спечелиха възпитаници на школата по пиано с ръководител Светла Дамакова към детски център „Дино“ във Филиала на Пловдивския университет в Кърджали.

В края на 2021 год. на ежегодния „E-fest“ Нил-Су Керимоглу и Нехир Сали завоюваха две първи места и два златни медала в категория Инструменталисти – Класическа музика.

„E-fest“ се провежда ежегодно в два тура и си поставя за цел да съдейства за съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство, да популяризира постиженията на български творци в различни жанрове на изкуството, да развива културния обмен между артисти от различни жанрове и не последно място да мотивира, поощрява и подпомага изявите на изпълнители в различни жанрове на изкуството в дигитална среда.

Класирането се извърши в три възрастови групи като представителите на детски център „Дино“ завоюваха първите награди и златните медали в групата до 12 години.

Изпълнителите бяха оценени от компетентно жури в състав: Елица Тодорова, Мими Иванова, Развигор Попов, Реми Тоин, Милчо Георгиев.

Малко преди „E-fest“ Нехир Сали спечели и първа награда в категория „Пиано“ Група „А1“ на Осмия национален академичен конкурс „Й.С. Бах и неговото съвремие“, организиран от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив. В конкуренция с възпитаници на музикални училища жури с председател доц. д-р Зорница Попова високо оцени изпълнението на Нехир Сали.

Това е поредното доказателство за качеството на подготовка в школата по пиано към Детски център „Дино“.


Доц. Дора Щерева – директор на ДЕЦ „ДИНО“