СОФТУЕР

Информацонна система за учебен отдел
1 от 8
2 от 8
3 от 8
4 от 8
5 от 8
6 от 8
7 от 8
8 от 8
Информацонна система предназначена за учебен отдел


ПРИЕМ И КЛАСАЦИЯ
1 от 3
2 от 3
3 от 3
Програмен продукт за управление на приема и класацията на кандидат-студенти


Здравно осигуряване на студенти
1 от 2
2 от 2
Въвеждане на декларации за здравно осигуряване на студенти. Подаване на данни за осигурените лица към НАП (Декларация Образец 3) използвайки услугата електронен подпис.


КОРОНА 2
1 от 2
2 от 2
Софтуер за заплати


СКИПТЪР-Двустранно счетоводство
1 от 2
2 от 2
Софтуер за счетоводна и финансова дейност


Софтуер за библиотека
1 от 2
2 от 2
Софтуер за обслужване на библиотека


Х-МЕНИДЖЪР
1 от 1
Програмен продукт за управление на материали, валутни и левови ресурси


TouchScreen (тъч скрийн)
1 от 1
Приложение за проверка на оценки, такси и здравно осигурителен статус на студенти