МАТЕРИАЛНА БАЗА

Филиал „Л. Каравелов” е разположен в центъра на град Кърджали. Учебният корпус, намиращ се на бул. „Беломорски” – 26, има разгърната площ 12 000 кв. м. и осигурява много добри условия за обучение на своите над 700 студенти.

Учебният процес се провеждат в 45 климатизирани аудитории, семинарни и лабораторни зали. За осигуряване на модерно обучение са оборудвани 8 мултимедийни кабинета, 2 компютърни зали, 8 специализирани лаборатории по природни науки, кабинет по музика, физкултурен салон, фитнес зала и студентска книжарница. Студентите се обучават в: аудитории с обща площ – 3 100 кв.м., лаборатории с площ – 880 кв.м., компютърни зали – 160 кв.м. Филиалът разполага с голяма актова зала, библиотека има полезна площ 550 кв. м., а залите за спорт – 920 кв.м.

       Материалната база на библиотечния център предлага отлични условия за обучение и самоподготовка. Разполага с 44 500 тома литература и 500 тома периодика. Има зала за свободен достъп и две чителни с около 70 читателски места. На разположение на 450-те активни читатели (студентите и преподавателите) са 9 компютъра и 1 мултимедия.

       Осемчасов интернет достъп за студенти, преподаватели и служители е осигурен в компютърните зали и в библиотечния център. На територията на цялата сграда е осигурен и безжичен интернет достъп. Кандидат-студентите и настоящите студенти могат да получат полезна информация и от специализирания сайт на Филиала.