Резултати от ПЪРВО класиранеСпециалности Класиране
Български език и английски език Списък
Български език и история Списък
Начална училищна педагогика и чужд език Списък
Предучилищна педагогика и чужд език Списък
Биология и управление на природните ресурси Списък
История и английски език Списък
Български език и гражданско образование СписъкCopyright 2007 by T&S., All rights reserved