Резултати от ПЪРВО класиранеСпециалности Класиране
Стопанско управление Списък
Туризъм Списък
Екология и опазване на околната среда Списък
Биология и химия Списък
Български език и история Списък
Български език и английски език Списък
Начална училищна педагогика и чужд език Списък
Предучилищна педагогика и чужд език СписъкCopyright 2007 by T&S., All rights reserved