КАТЕДРА „ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ”
 

Доц. д-р Димитър Димитров - ръководител на катедрата

Доц. д-р Иван Илиев

Доц. д-р Красимир Александров

Гл.ас. д-р Ваня Иванова

Гл.ас. д-р Дамян Борисов

Ас. Ангел Николов

Ас. Галина Семерджиева

Ас. Маргарита Георгиева

Ас. Петър Хаджинаков

Ас. Росен Михов

Ас. Иван Каев
 

 

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ”
 

Проф. д-р Илиана Велчева – директор на Филиала

Проф. д-р Велизар Гочев – зам-директор на Филиала

Доц. д-р Ваня Найденова – ръководител на катедрата

Доц. д-р Дора Щерева

Доц. д-р Елисавета Семерджиева

Доц. д-р Еленита Великова

Гл.ас. д-р Даниела Димитрова

Ас. д-р Костадинка Тодорова

Ас. Детелина Дончева

Ас. Величка Георгиева

Ас. Иванка Ставрева

Ас. Маргарита Атанасова

Ас. Николай Генков

Ас. Пламен Геров

Ас. Светла Дамакова

Ас. Янчо Станкова