ФИЛИАЛНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета № 4

Анкетна карта 4

Анализ на анкета 4 (2009)

 

Анализ на анкета 4 (2014)
 

Анализ на анкета 4 (2018)

 

 


Анкета № 5

Анкетна карта 5

Анализ на анкета 5