ФОРМУЛЯРИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

   Индивидуален план за учебна дейност

   Индивидуален план за научно-изследователска дейност

   Образец - отпуск преподаватели

   Заявление за присъединяване към КТД

   ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+

   ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+: Молба за Еразъм+ визита с цел преподаване

   ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+: Staff mobility for teaching

   КРИТЕРИИ И ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ) ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ