ВТОРА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЪВ ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“-КЪРДЖАЛИ
 

На 30 ноември 2016 г. за втора поредна година Филиалът на Пловдивския университет в гр. Кърджали организира студентска научна конференция под надслов „Науката – предизвикателство за младите“. Организационният комитет с председател проф. д-р И.Велчева, директор на Филиала, даде на студентите възможност да представят свои научни и научно-популярни разработки в следните тематични направления: Литература и езикознание, История, Биология и екология, Педагогика и психология и Администрация, управление и туризъм. Докладите са подготвени под научното ръководство на преподаватели от Филиала, до момента не са публикувани, а първият автор задължително е студент.


След предварителна селекция бяха допуснати до участие двадесет доклада на студенти от почти всички специалности. Тази година имаше и външно участие на студенти от спец. „Морско инженерство“ в ТУ-Варна. Много добро впечатление направи на публиката разнообразната тематика и интересните презентации, съпътстващи научното докладване.


Научният комитет с председател проф. д-р Велизар Гочев, зам.-директор на Филиала, отличи с плакети и грамоти най-добре представилите се студенти. Плакети получиха: І място - Петя Зенгин (ІІ ПУПЧЕ), ІІ място - Фатма Исмаил и Диана Ангелова (ІV НУПЧЕ) и ІІІ място - Леман Ахмедова (ІІІ НУПЧЕ). Предстои докладите да бъдат отпечатани в сборник от университетското издателство на ПУ „Паисий Хилендарски“.


Втората студентска научна конференция се финансира по проект към Фонд „Научни изследвания“ при ПУ “Паисий Хилендарски“. Спомоществовател на събитието бе Райфайзенбанк - клон Кърджали, както и представители на местния бизнес.


Амбицията на организаторите е научните конференции във Филиала да станат традиция. Така студентите ще имат нови възможности да трупат опит в научно-изследователската дейност, да го представят пред специализирана аудитория и да обменят знания и идеи. Участието в научни форуми позволява на студентите да кандидатстват за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.