АКТУАЛНО
 

Връчването на дипломите на випуск 2018/19 година
Преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" за учебната 2019-2020 г.
Преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" за учебната 2019-2020 г. - КРИТЕРИИ И ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ)
В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Полагане на подпис от студентите на изготвените дипломи
Класиране за Стипендии първи семестър 2019-2020 г.
Класирани студенти за стипендии зимен семестър 2019-2020г. /УСПЕХ + ДОХОД/
КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ПО УСПЕХ /ПРИОРИТЕТНИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ЗА ЗИМ.СЕМ.2019/2020Г.
Стипендии на студенти С ПРЕДИМСТВО – зимен семестър 2019-2020 г.
ПЕТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Стипендии за първи семестър на учебната 2019/2020 г.      и      ДЕКЛАРАЦИЯ за безработни
В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Откриване на академичната 2019/2020 година.
В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Дипломираните студенти през ЮЛСКАТА СЕСИЯ....
ОБЯВЯВА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Малките изпълнители от Детски център „ДИНО“ при Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали спечелиха първите си награди
Програма за честване на Деня на славянската писменост и българската култура:
Концерт на 24-IV-2019
Концерт на 25-IV-2019
Концерт на 27-V-2019
Концерт на 28-V-2019
Концерт на 29-V-2019
Класиране за Стипендии втори семестър 2019
Класирани студенти за стипендия по успех и доход за втори семестър 2018-2019г
Класирани студенти по успех за Втори семестър на учебната 2018
Класирани студенти за стипендии студенти с предимство
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Стипендии за втори семестър на учебната 2018/2019г      и      ДЕКЛАРАЦИЯ за безработни
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Кандидатстване за помощи.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - официалното връчване на дипломите.
ОБЯВА ЗА ТЪРГ   ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ
ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Поправката на Държавна практика за спец. БЕАЕ и БЕИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - дипломирани през Септемврийската сесия на учебната 2017/2018 г.
Класирани студенти за стипендии за успех и доход за зимен семестър 2018/2019г
Класирани студенти за стипендии по приоритетни специалности за зимен семестър 2018/2019г
Класирани студенти за стипендии с предимство за зимен семестър 2018/2019г
ЗАПОВЕД спечелили търга 17.09.2018 г.   Заповед ПРОТОКОЛ №2 за класиране
П Р О Т О К О Л №1 за провеждане на търг   П Р О Т О К О Л №2 за провеждане на търг
Необходими документи за стипендии за I сем. на учебната 2018/2019г.      и      ДЕКЛАРАЦИЯ за безработни
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - откриване на академичната 2018/2019 година
  Архив актуално академична 2017/2018 г.