ГРАМАТИЧЕН ТЕСТ

 

1. Булка се превежда на български език като

а. болка

б. було

в. булка

г. хляб

д. катерица

 

2. Кои от думите са български? Подчертайте ги.

Учитель, кон день, яйцо, этаж, снег, экран, риба, дыня

 

3. На колко години си? се превежда на руски език като

а. Сколько у тебя лет?

б. Сколько тебе лет?

в. Какой у тебя возраст?

            г. Твой возраст какой?

 

            4. Прилагателното каштановый се съчетава само с една от тези думи. С коя?

            а. глаза

            б. волосы

            в. пальто

            г. майка

 

5. Една от думите е от среден род. Коя е тя?

а. города

б. дома

в. окна

г. трактора

 

6. Едно от съществителните няма ед. число. Кое е то?

а. маски

б. страхи

в. роли

г. будни

д. враги

 

7. Жадный се превежда на български като

а. жаден

б. жалък

в. жесток

г. алчен

 

8. Кое съществително отговаря на въпроса что?

а. девочка

б. попугай

в. дерево

г. мама

д. собака

 

9.  Кое е вярното окончание?

Я разговаривал с Саш….. .

а. –ей

б. – ем

в. – ой

г. – е

д. – ом

 

10. При значение “съвместност” в руското изречение

а. Винаги има предлог С.

б. Никога няма предлог С.

в. Понякога има предлог С.

г. Понякога няма предлог С.

 

11. Коя от тези думи в Предложен падеж има окончание “-у”?

а. дворец

б. берег

в. замок

г. море

д. стол

 

12. Лежит, стоит сидит или висит?

Попълнете липсващите глаголи.

Дедушка ___________________ в кресле.

Картина ___________________ на стене.

Книга     ___________________ на парте.

Ваза        ___________________ на столе.

 

13. Образувайте формите за мн. число на думите

сумка       ___________________

друг         ___________________

школа      ___________________

подруга   ___________________

учебник  ___________________

 

14. Коя форма на словосъчетанието може да се употреби, за да се довърши фразата Я люблю ….?

а. двоюродной сестре

б. двоюродную сестру

в. двоюродная сестра

 

15. Коя дума е пропусната в изречението Я …. о тебе?

а. думали

б. думает

в. думаю

16. В кой ред всички въпроси изискват употребата на Предложен падеж?

а. куда? о ком? где?

б. чем? о чем? о ком?

в. чему? почему? о чем?

г. где? о ком ? о чем?

 

17. В кое изречение подчертаната дума има значение “оръдие на действието”?

а. Иван ударил Ирину книгой.

б. Я иду по улице с книгой.

в. Иван читает книгу.

 

18.Стирать се превежда на български език като

а. остарявам

б. пера

в. спирам

 

19. Образувайте двойки от глаголите с противоположно значение

            приходить                             закрыть

            уснуть                                    найти

            потерять                                уходить

открыть                                 кончить

начать                                    проснуться

 

20. Редактирайте текста, като премахнете падежните грешки.

Актер прекрасно сыграл ролью. Мальчик потерял собаком. Бабушка подметает пол с веник.. Алеша нашел кошелека. Семья купила новые мебели.

 

21. Преведете на руски език следните изречения

В града има пет библиотеки.

Ние купихме бонбони и цветя.

Аз нямам тази книга.

Машината достигна максимална скорост.

Ти ми пречиш да слушам.

Съветвам те да не заминаваш.

Подарих нови марки на малкия си брат.

Снощи беше ли ти студено?

Не ми се иска да си спомням за това.

След пет години той ще бъде вече на 20 години.