В А Р И А Н Т № 4

 

    Зад. 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи и словосъчетания.

 

1. екваториален

21. заместник-директор

41. верността

2. сапътствам

22. люспеста

42. руменност

3. морскосин

23. подивяли

43. жп линия

4. ще видиме

24. свитъци

44. делидбен

5. законопрестъпник

25. кажи речи

45. захърквам

6. лакътът

26. здрач

46. три габровеца

7. райе

27. жьонгльор

47. текат

8. буренясал

28. нерешен

48.3-ти

9. спатиите

29. командировъчен

49. гастролиор

10. отрасна

30. расадник

50. файлетон

11. предирчив

31. котелят

51. копнееш

12. сърбеж

32. уливам се

52. не заемайки

13. площа

33. най-стрелец

53. гама-лъчи

14.  лимфоцити

34. реализъма

54. гърмоотвод

15. полегат

35. люляци

55. удесеторен

16. Горна Баня

36. вице-консул

56. триумв

17. хангарят

37. обезземлявам

57. рали-спорт

18. плодоносна

38. поначало

58. преподавател

19. вишегласие

39. стърчиопашка

59. обрекани

20. петрички

40. кайсийа

60. шовинис

 

 

Зад. 2. Препишете изреченията като отстраните граматическите и правописни грешки.

 

      Европейският Югоисток и вчастност Балканите споделят общите развойни тенденций на социалнокултурен живот на Континента, но едновремено с това изевяват свои специфики, които са плод и на геогравските реялии, и на историческите опстоятелства. Обштото е, че и във този важен и кръстопътен за култури ареял през втората полвина на ХVІІІ и в ХІХ век се извършва мощен национален подем и стремеж към етническа идентефикация, към Просвещение и културен напредак. В този прогрес огромна упора и индикатор са народните традиции, езика и фолклора.

     Специфичното в Балканският културен развой е, че добилите образувание в други страни младежи купнеят да се завърнат в крайщата си и да пробудят самосазнанието на техните едноплеменици в османската империя /аналогично и намиращитесе в австроунгарската империя балкански народи/ с краината цел – отфърляне на госпотството. Това е и периода, когато се отвръждават съвремените езици и се уформя нов тип комоникация, при което локалнорелигионалните данни са твърде важни за етническата консулидация и по нататъшния общественоисторически развой. За това несамо революционите форми/особенно на балканските източно-православни народи/, но и просветителския въсход имат една краина цел: политическо Освобождение и въстановяване на държавноста, което не съмненно ще тласне и културният напредак. Романтичния патос е мощен фактор за духовния поддем – възрожденския будител се обръща за помощ към историята с нейните въсходи и спадове.

 

 

     Зад. 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията.

 

     Господин генералният директор на “Никотиана” слезе от колата си  и  по ниските но широки стълби се отправи към входа на зданието в което се намираше  търговската централа на фирмата. Той изглеждаше спокоен млад и красив. Носеше елегантно вълнено пардесю тънко копринено шалче и модна шапка с тясна периферия Минаването му през първия етаж създаде известно напрежение у чиновниците които го срещнаха в коридора счетоводителят оправи инстинктивно вратовръзката си която никога не умееше да върже добре и се поклони дълбоко една машинописка едва не се подхлъзна от вълнение а разсилният до стълбите който беше запасен офицер застана мирно и каза Здраве желаем. На всичко това директорът отговори само с леко докосване на пръста до периферията на шапката си.

     След няколко минути господин директорът седеше пред бюрото в кабинета си мебелиран в най-бездушен американски стил. Натисна копчето на звънеца. Влезе секретарят му почти два пъти по-възрастен от него и с бележник в ръка застана до бюрото.

     Поканете господин Барутчиев да влезе каза  сухо Борис.

     Имаше трима Барутчиеви кръвни братя. Двама от тях враждуваха помежду си точно както се борят претенденти за корона а третият улеснявайки продажбите на тютюните им в чужбина водеше безгрижен живот из европейските курорти и разбира се беше в прекрасни отношения с Немския папиросен концерн и хитлеристите. Барутчиев младият в това време старият лекуваше туберкулозата си в един санаториум а средният се забавляваше из Баварските Алпи бе нисък пълен и образован мъж с орлов нос и малко надменни очи. Той жадуваше да стане всемогъщ като брат си ала не притежаваше неговите качества и грандоманията го лишаване от най-обикновена търговска предвидливост.