РЪКОВОДСТВО

 

 

 


Директор


Проф. д-р Илиана Велчева
 


служ. тел.: 0361/6 52 66

или 0361/6 49 59

e-mail: anivel@uni-plovdiv.bg
 


Зам. Директор по учебна, научноизследователска дейност и международно сътрудничество


Проф. д-р Велизар Гочев
 


служ. тел.: 0361/6 21 40

e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg
 


Главен счетоводител


Олга Стоянова
 


служ. тел.:
0361/6 21 41

e-mail: olia_st@abv.bg