УЧЕБНО-НАУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


 

 

Учебен отдел Татяна Иванова тел. 0361/6 23 52
Главен координатор
по учебната дейност
Aс. Детелина Дончева тел. 0361/6 29 26
Управление на човешките ресурси Красимира Драгиева тел. 0361/6 23 52
Счетоводство Гинка Койчева – счетоводител

Надя Бодурова – касиер

тел. 0361/6 21 41
Секретар Юмюгюл Кадир тел. 0361/6 49 59
Библиотека Милка Иванова тел. 0361/ 6 49 63