ПО ВАЖНИ ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

 

 

 

Университети

Министерство на образованието и науката

Пловдивски университет "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Технически университет - София

Университети и колежи по света

 

Библиотеки

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Столична библиотека - София 1000, пл. "Славейков" №4
Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Централна библиотека
Централна библиотека на Българската академия на науките
Централна техническа библиотека
Библиотека при Американски Университет в България
Библиотека при ЮЗУ "Неофит Рилски"
Библиотека при Великотърновски университет
Библиотека при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив
Библиотека при Технически университет "А. Кънчев"
Библиотека при Лесотехнически университет
Библиотека при Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Библиотека при Национална спортна академия
Библиотека при Национална художествена академия
Библиотека при Нов Български университет
Библиотека при Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Библиотека при Технически университет
Библиотека при Университет за народно и световно стопанство
Библиотека при Университет по архитектура, строителство и геодезия
Библиотека при Химико-технологичен и металургичен университет
Библиотека при Тракийски университет
Регионална библиотека "Никола Вапцаров" Кърджали

Национална мрежа от виртуални библиотеки

Библиотеките в света

Български библиотеки

Асоциация на университетските библиотеки

Българските библиотеки - Място за достъп до информация за всеки

Виртуална библиотека BoViS

Научна библиотека на МГУ - Москва

Дигитални библиотеки в Русия

Encyclopedia Britannica - online

telnet-адреси на библиотеки

 

Студентски помагала

Студентски помагала

Лекции по педагогика

Материали по педагогика

 

Телефонен указател

Телефонен указател за България

 

Електронни медии

Кърджали прес - Медиа и новини

FOCUS-NEWS информации, анализи и коментари, свързани с полит. живот

Вестник Капитал

Вестник ПАРИ

Вестник СТАНДАРТ

Вестник КУЛТУРА

Вестник СТЪРШЕЛ

Вестник Учителско дело

Седем дни целия спектър на спорта