НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

 

1. Диплома оригинал

2. снимки - 3 бр.

3. Квитанция за платена такса /таксата се плаща в ОББ – Кърджали/

4. Комплект документи за записване /закупуват се от книжарницата    на Филиала на първи етаж/

5. Бележка от психодиспансер по местоживеене

 

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

 

Стопанско управление

144 лева

Туризъм

144 лева

Български език и английски език

144 лева

Български език и история

144 лева

Начална училищна педагогика и чужд език

144 лева

Екология и опазване на околната среда

250 лева

 

Записването на новоприетите студенти ще се извърши, както следва:

 

 

І класиране – от 16 август  до 20 август 2010 година вкл.

ІІ класиране – от 23 август до 27 август 2010 година вкл.

ІІІ класиране – от 30 август до 3 септември 2010 година вкл.

 

 

Начало на учебната година – 7 септември 2010 година