Комисия по качество


Председател: проф. д-р Велизар Гочев


Членове: доц. д-р Ваня Найденова


Доц. д-р Елисавета Семерджиева


Доц. д-р Иван Илиев


Ас. Маргарита Атанасова


Татяна Иванова – началник на Учебен отдел


Петя Зенгин – студент специалност ПУПЧЕКомисия по атестиране


Председател: проф. д-р Илиана Велчева


Членове: доц. д-р Ваня Найденова


Доц. д-р Елисавета Семерджиева


Доц. д-р Иван Илиев


Петя Зенгин – студент специалност ПУПЧЕКомисия по акредитация


Председател: проф. д-р Илиана Велчева


Членове: доц. д-р Ваня Найденова


Доц. д-р Елисавета Семерджиева


Доц. д-р Дора Щерева


Ас. Величка Георгиева


Татяна Иванова – началник на Учебен отделКомисия по състояние на учебната документация и актуализация на учебните планове


Председател: проф. д-р Велизар Гочев


Членове: доц. д-р Ваня Найденова


Доц. д-р Елисавета Семерджиева


Татяна Иванова – началник на Учебен отдел


Петя Зенгин – студент специалност ПУПЧЕКомисия по етика и академично единство


Председател: Доц. д-р Елисавета Семерджиева


Членове: гл.ас. д-р Дамян Борисов


Гл.ас. д-р Костадинка Тодорова


Ас. Маргарита Георгиева


Красимира Драгиева – УЧР


Радослав Рътов – студент специалност БЕИ