КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
 


Председател: проф. д-р Велизар Гочев


Членове: доц. д-р Ваня Найденова


Доц. д-р Елисавета Семерджиева


Доц. д-р Иван Илиев


Ас. Маргарита Атанасова


Татяна Иванова – началник на Учебен отдел


Петя Зенгин – студент специалност ПУПЧЕ