ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА
В ПУ – ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” КЪРДЖАЛИ


Новоприетите студенти в първи курс през учебната 2020/21 година в специалностите:

Български език и английски език,
Български език и история,
Български език и гражданско образование и История и английски език
са освободени от семестриални такси.

За специалностите:

НУПЧЕ – 250 лева
ПНУП – 250 лева
БУПР – 320 лева

Забележка: Към семестриалната такса следва да се заплати и такса за ползване на библиотека в размер на 5.00 лева.