НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ1. Диплома оригинал

2. Квитанция за платена такса за новоприетите в специалностите ПНУП, НУП и БУПР /таксата се внася в ОББ/

3. 4 бр. снимки

4. Бележка от Психодиспансер по местоживеене

5. Комплект документи /купуват се от книжарницата срещу Филиала/