ФИЛИАЛНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

 


 

 

 

 

Анкета № 2

Анкетна карта 2
 

 

 

 

 

Анкета № 4

Анкетна карта 4

 

Анализ на анкета 4 (2014)
 

Анализ на анкета 4 (2018)

 

 


Анкета № 5

Анкетна карта 5

Анализ на анкета 5 (2011)

Анализ на анкета 5 (2019)

  

Анкета № 6

Анкета работодатели

Анализ на анкета 6 (2018)

 

 

 

                                     КЪМ АРХИВ АНКЕТИ И АНАЛИЗИ >>