ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА НА УЧЕБНИЯ ХИМИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Автор: Здравка Малчева, Людмила Генкова, Ваня Найденова

Издателство: УИ ЮЗУ "Н.Рилски"
Обем – 264 с.,
Година на издаване - 2000
ISBN: 9546801674


Книгата представлява ръководство за педагогизирано овладяване на експериментално-конструктивни компетенции от бъдещите учители чрез практическо проблемно и проектно изучаване на общи и специални въпроси по методика и техника на учебния химичен експеримент в исторически и иновационен план. Освен станалите вече класически лабораторни и демонстрационни опити, в него са включени и разнообразни конструктивни, технологични, екологични, занимателни и други опити, както и редица експериментално-логически задачи за контрол и самоконтрол.
Ръководството е предназначено за студенти-педагози по химия, физика и химия, биология и химия, но може да бъде използвано и от учители по тези специалности като настолна книга за експериментално обучение в средното училище.

 


< НАЗАД >