ИЗДАНИЯ
 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ОБЛИК НА СЪВРЕМЕН-НИЯ УЧИТЕЛ
(С ПРИМЕР ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ХИМИЯ)


Автор: Ваня Найденова

Издателство “Фактум“- София
Обем – 204 с.,
Година на издаване - 2004
ISBN 954-8107-32-5


Книгата е предназначена за широк кръг читатели, проявяващи интерес към проблемите на образованието и учителската професия при съвременната глобализация и повишените изисквания към педагогическия труд. Тя ще бъде полезна както на изследователи на тези проблеми, така и на действащи или бъдещи учители, които имат желание да опознаят една от най-старите професии, нейните исторически корени, характеристика и облик при съвременните условия и изисквания на информационното общество. В книгата е отразен обобщено наш и международен опит за изменение и усъвършенстване на професионалните функции, роли и личностни качества на съвременния учител. В нея са разгледани и възможности за подобряване на професионалната подготовка, развитие и реализация на учителя в съвременната училищна практика.

“Осъществено е изключително коректно, с педагогически и методически професионализъм монографично изследване на професионалния облик и практика на учителя... Направено е със загриженост и отговорност не само за професионализацията и статуса на съвременния български учител, а за личностната жизнена съдба на учители и ученици, като участници в процеса. Което дава бъдеще на изследването, оформено като книга и отправено към българския читател-специалист”.
проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова
 


< НАЗАД >