ИЗДАНИЯ
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

Автор: Георги Близнаков, Лиляна Боянова, Ваня Найденова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов

Издателство „Просвета”
Обем - 148 страници
Година на издаване - 2008
ISBN: 978-954-01-2167-3


Темите по съдържание и по структура съответстват точно на списъка от теми на методически единици за нови знания, фиксиран в приложението към учебната програма, одобрена от МОН.


 


< НАЗАД >