ИЗДАНИЯ
 

ЮГОСЛАВЯНСТВОТО В ЮГОСЛАВИЯ. ОСНОВНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ НА ФЕДЕРАЛНИЯ ЦЕНТЪР (1945 – 1974)

Автор: Ваня Иванова

Издателство “Фабер“- Велико Търново
Обем – 532 с.,
Година на издаване - 2013
ISBN 978-954-400-847-5


В монографията са представени основни аспекти от теоретичните конструкции и практически реализации на идеята за южнославянско обединение. Изследователското внимание е съсредоточено върху т. нар. «социалистическо югославянство», пречупено през гледните точки на управляващите във федералния център за периода 1945 – 1974 г. Ключови проекции на югославската идея (като политическо и плуралистично югославянство) са проследени в сферата на обществено – политическия, икономическия и просветно – културния живот на многонационалната федерална държава. Специален акцент е поставен върху юридическата и фактическа не/възможност
 


< НАЗАД >