ИЗДАНИЯ
 

ОСНОВИ НА ГЕРАГОГИКАТА

Автор: Петър Петров

Издателство „Авангард Прима”
Година на издаване - 2005
Обем – 266 с.
ISBN 954-323-056-0


Това е учебно пособие, представляващо основен лекционен курс, който авторът чете в продължение на много години пред студзентите от спец. "социална педагогика" в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Разработването на проблемите на герагогиката позволява да се даде задоволителен отговор за ролята и мястото на хората от т.нар. "трета възраст" и за специфичните проблеми на социалната работа с тях.


 


< НАЗАД >