ИЗДАНИЯ
 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ

Автор: Петър Петров, Милка Атанасова

Издателство „Веда Словена”
Година на издаване - 2003
Обем – 256 с.
ISBN: 9548510839


В тази монография се изяснява научния статет на андрагогиката и на тази основа се разглеждат редица автуални проблеми на класическото образование и обучение на възрастните, както и перспективни проблеми на дистанционното обучение. Специално внимание се отделя на андрагогическите форми и методи на обучение, на теорията и практиката за образование и квалификация на възрастни в чужбина и у нас.


 


< НАЗАД >