ИЗДАНИЯ
 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТЕГИИ НА УЧЕНЕ

Автор: Петър Петров, Милка Атанасова

Издателство „Веда Словена”
Година на издаване - 2001
Обем – 300 с.
ISBN: 954-8510-62-6


В тази монография основно внимание се отделя на по-важните предпоставки за възникването на технологичния подход към учебно-възпитателния процес, за формирането на педагогическата и андрагогическата технология като относително саостоятелни проблемни области. Разкриват се по-съществени специфични особености както на училищните педагогически технологии, така и на андрагогическите технологии. Отделено е специално внимание на интегративните образователни технологии, както и на рационалните стратегии и техники за учене, на някои перспективни авторски образователни технологии.


 


< НАЗАД >