ИЗДАНИЯ
 

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ПСИХОЛОГИЯ
 


Автори: Петко Иванов
 


Година на издаване - 1994

 


   Учебното пособие по психология е разработено, за да подпомага и насочва студентите от педагогическите специалности при тяхната самоподготовка по психология.
Темите са разработени вариативно. Пособието осигурява възможност за самостоятелно и критично осмисляне и изводи върху разглежданите въпроси, психологически факти или позиции на различните психологически школи или учени.


 


< НАЗАД >