ИЗДАНИЯ
 

ПО СТАРОДАВНИ МОТИВИ ... СЛЕДИТЕ НА НАРОДНАТА ПЕСЕН В МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Автор: Мая Горчева

Издателство «Карина – Мариана Тодорова» - София
Обем – 222 с.,
Година на издаване - 2013
ISBN 978 – 954 – 315 – 076 – 2Предложеното изследване е опит да се очертае мястото на народнопесенни образи и сюжети, за/даващи естетическа мяра за интепретация на фолклорното при ключови автори и текстове от «модерната българска литература». Избран е добре познаният и широко прилаган културно – исторически подход при разглеждане на по-конкретни проблеми, концентрирани върху отговора на ключови въпроси като: какво е мястото на фолклора в поетиката на литературната творба; дали и как е опазена „автентиката” на фолклорното; как в представата за стародавното се съчетават фолклорно - езически и християнски мотиви; как етосът на фолклорната култура намира отражение в етичната система на модерните време (колективно vs. индивидуално) и други. Наред с обобщеното представяне в хронологически план на „паметта на модерната българска литература за фолклора”, авторката анализира отделни творби на П. Р. Славейков, П. Ю. Тодоров, Елин Пелин, Антон Страшимиров, Гео Милев, Йордан Йовков, Ана Карима и Ангел Каралийчев.

 


< НАЗАД >