ИЗДАНИЯ
 

ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРОЕКТИ НА ГЕО МИЛЕВ ОТ “ЛИРА” / “ИЗКУСТВО” ДО “ВЕЗНИ”

Автор: Мая Горчева

Електронна публикация

Гео-Милевият проект за нова естетика тръгва от матрицата на традицията, за да достигне до авангардистко-революционния идеал. Надграждана и еволюираща, авторовата рефлексия се стреми да трансформира родното изотвътре. Тя се разгръща с полагането на естетическия проект в медията на списанието и книгата антология; с утвърждаването на ново родословие на модернистичните автори; с изработването на нови понятия в критиката; със сътворяването на български поетични образци.


 


< НАЗАД >