ИЗДАНИЯ
 

МЕЖДУ ТЕКСТА И ЦИТАТА

Автор: Мая Горчева

Издателство: “ Сема РШ”
Година на издаване: 2004
Поредица Verba Magistri
Обем: 158 с.


Книгата представлява опит да се свърже междутекстовата теория с литературния анализ, като се потърси опора в засвидетелстваните цитатни препратки. В крайна сметка, подходът дава възможност за разчитане на себепреценката на автора в два български романа от 1930-те: «Приключенията на Гороломов» от Йордан Йовков и «Изобретателят» от Борис Шивачев.

 


< НАЗАД >