ИЗДАНИЯ
 

ЗА БЪЛГАРСКАТА ПРОЗА ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Автор: Мая Горчева

Издателство: “Авангард Прима”
Година на издаване: 2005
Обем: 186 с.


Периодът на 1930-те е често даван за пример днес заради литературното си многообразие. Разгледани са някои от представителните за него проблеми, приближаването до които обаче подбужда към нееднозначни оценки: отношение между актуалната критическа норма, периодиката и читателите; цитатното писане; специфика на хумора; литературни образи на “родното”; модели на жизнено поведение.

 


< НАЗАД >