ИЗДАНИЯ
 

“ИКОНИТЕ СПЯТ” ОТ ГЕО МИЛЕВ: ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА МОДЕРНАТА ДУША

Автор: Мая Горчева

Издателство: “Фабер”
Година на издаване: 2006
Обем: 119 с.


Книгата предлага пет есета с тълкуване на Гео-Милевата стихосбирка в няколко ракурса: като словесен образ на различни изкуства; като поетическо въплъщение на авторовите идеи за модерната психолирика; като стилизация на любовното чувство; като възсъздаване на митологичната памет; като модел на Творбата и на творящия Аз.
 


< НАЗАД >