ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ
 


Автори: Йордан Шопов, Георги Георгиев
 


Година на издаване - 1978

 


   Учебникът представя основното съдържание на курса по методика на обучението по история за студенти от историческите факултети на Софийския и Великотърновския университет.
Книгата е предназначена предимно за студенти, но може да представлява интерес и за учители по история.


 


< НАЗАД >