ИЗДАНИЯ
 

ДИДАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА
 


Автори: Йордан Шопов
 


Година на издаване - 1991

 


   Книгата изследва разнообразни дидактически проблеми, възникващи при изучаване на връзката между историческата наука и обществото. Те разкриват как се развива науката история и кои са оптималните системи за преподаване на историческите знания.

 


< НАЗАД >