ИЗДАНИЯ
 

ПРИНОСИ КЪМ ХРИСТИЯНСКОТО КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.
СБОРНИК ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТОМ І.


Авторски колектив

ИКП „Екобелан” - Асеновград
Обем: 184 с., с приложения
Година на издаване - 2011
ISВN 978-954-8812-36-93


Сборникът съдържа научни изследвания, резултат от реализацията на научен проект ДТК 02/9 „Християнското културно – историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност”, финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОНМ на република България. Публикациите, по изключително актуалната и към настоящия момент тема, са дело главно на млади учени от базирани в Пловдив висши училища като Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Академията за музикално, танцово и изобразително изк уство и Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий. Научните статии и студии са съобразени с обособените в проекта четири основни тематични модула – „Археология и иконография”, „История и архивистика”, „Теология”, „Иконопис и иконография”.
Ръководител на проекта и редактор на двутомното издание е доц. д-р Иван Джамбов.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Иван Джамбов. Приноси към християнското културно – историческо наследство. Том І. (Сборник изследвания). Предговор

Здравка Коркутова. Църковни паметници от района на Средногорието (община Пирдоп)

Иван Джамбов. Археологически проучвания в Източните Родопи с оглед християнското културно – историческо наследство

Стоян Попов. Шпори от стенописите на църквите „Св. Георги” в Кремиковския и „Св. Богородица” в Драгалевския манастир

Димитър Киров. Народ, християнство, идентичност

Димитър Мирчев. Относно канонизирането в Българската православна църква и запазването на православната вяра /из живота на една достойна българка/

Адриана Любенова. Иконография на Свети Райко Шуменски

Симеон К. Кацаров. Пловдивската митрополия и „Покръстителната акция” от 1912 – 1913 година

Станислав Боянов. Ролята на протоиерей Ной Ангелов в покръстването на българите – мохамедани в Родопите и Източна Тракия

 


< НАЗАД >