ИЗДАНИЯ
 

ПРИНОСИ КЪМ ХРИСТИЯНСКОТО КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.
СБОРНИК ИЗСЛЕДВАНИЯ

ТОМ ІІ.


Авторски колектив

ИКП „Екобелан” - Асеновград
Обем: 299 с., с приложения
Година на издаване - 2013
ISВN 978-954-8812-73-3


Сборникът съдържа научни изследвания, резултат от реализацията на научен проект ДТК 02/9 „Християнското културно – историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност”, финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОНМ на република България. Публикациите, по изключително актуалната и към настоящия момент тема, са дело главно на млади учени от базирани в Пловдив висши училища като Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Академията за музикално, танцово и изобразително излуство и Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий. Научните статии и студии са съобразени с обособените в проекта четири основни тематични модула – „Археология и иконография”, „История и архивистика”, „Теология”, „Иконопис и иконография”.
Ръководител на проекта и редактор на двутомното издание е доц. д-р Иван Джамбов.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Иван Джамбов. Предговор

Димитър Киров. Национална идентичност и християнска духовност

Адриана Любенова. Християнството и особености на религиозния живот във Филипопол през IV – VI век

Иван Джамбов. Сградостроителство и занаяти в столичния и следстоличен Търновград (по материали от западния склон на хълма Царевец). Предварителни резултати от обработката на полевата документация

Стоян Попов. Мечове от стенописни изображения в църкви от Софийския регион (ХV – ХVІ в.)

Здравка Коркутова. Поглед върху църквата „Св. Иван Пусти Касинец” край Враца

Димитър Мирчев. Изчезналите православни светини

Станислав Боянов. Ролята на свещениците мисионери в покръстването на българите мюсюлмани в Родопите през 1912 – 1913г.

Симеон Кацаров. Съдбата на покръстителната акция от 1912 – 1913 г.
Социологическо изследване на Агенция за социални, политически и маркетингови проучвания „СОВА ХАРИС”. Християнското културно – историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност
 


< НАЗАД >