ИЗДАНИЯ
 

КРАТЪК БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ ПО АРХЕОЛОГИЯ. ПОДБРАНИ ЗАГЛАВИЯ.
(за студенти в ПУ „Паисий Хилендарски”)


Автор: Иван Джамбов

ИПК „Екобелан” - Асеновград
Обем – 47 с.
Година на издаване - 2011
ISBN 978-954-8812-28-3


Библиографският указател е предназначен за студенти, изучаващи различни исторически и археологически дисциплини в няколко специалности на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Подраните заглавия са представени в два основни дяла – „Обща археология” и „Археология на България”. В първия основен дял „Обща археология” са обособени три тематични раздела: 1/ „Първобитна археология”, 2/ „Археология на Стария свят”, 3/ „Славянска археология” с добавени изследвания за прабългарската материална култура.
Във втория тематичен дял „Археология на България” са включени изследвания с широк хронологически и тематичен обхват, представени в разделите; 1/ /Обща/ Археология на България; 2/ Първобитна археология на България (каменна, бронзова, желязна епоха); 3/ Антична (класическа) археология – древногръцка, тракийска, римска; 4/ Средновековна археология с подраздели – Общи съчинения, Византийска епоха, Първо и Второ българско царство, Турско владичество.
В края на библиографията е обособен и раздел „Теория на археологията”, насочващ към изследвания главно на руски и английски език. С изключение на този последен раздел, библиографският указател представя предимно заглавия на български език.
Според автора сред включенте заглавия не липсват и такива, „които излизат извън рамките на „чистата” наука ... с адресат по-широк кръг читатели и любители на археологията”.
 


< НАЗАД >