ИЗДАНИЯ
 

ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА. БЪЛГАРСКИТЕ ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ - ПРОИЗХОД И РАЗВОЙ
(ЧАСТ 1, 2)


Автор: Иван Г. Илиев

Издателство "Весела”, Пловдив,
Обем - 672 страници
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-619-7016-01-7


В първата част на монографията се прави проучване на относителността в общолингвистичен план в различни по типове езици. Във втората се проследяват произходът и развоят на българските относителни местоимения от IX век до състоянието в съвременния български език и неговите диалекти, като се прави съпоставка с останалите славянски езици.

 


< НАЗАД >