ИЗДАНИЯ
 

ЕПИТЕТЪТ В СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА АГИОГРАФИЯ ОТ XIV-XV ВЕК

Автор: Иван Г. Илиев

Издателство "Пигмалион", Пловдив
Обем: 390 страници
Година на издаване: 2005


Монографията е посветена на епитетите в произведенията на писателите от Търновската книжовна школа. В нея се дава дефиниция на понятието епитет, прави се класификация на епитетите в старобългарската литература, разглеждат се словообразуването и стилистиката на изследваното художествено средство, а също се прави и сравнителен анализ на употребата му у различните автори от периода.

 


< НАЗАД >