ИЗДАНИЯ
 

ЛИТЕРАТУРНИ ПРИСТРАСТИЯ

Автор: Петър Хаджинаков

Издателство: ИК Родопи
Обем: 192 с.
Година на издаване: 2001
ISBN 954-8969-46-7


Книгата съдържа литературно-критически и естетически студии, етюди по скандинавистика. Доминират опитите за новаторски интерпретации на автори като: Яворов, Йовков, Ем.Станев, а също и на скандинавските авангардни писатели модернисти А.Стриндберг, Кнут Хамсун, Сьорен Киркегаард и Юстайн Гордър. Разглеждат се въпросите за мисията на литературната критика и историческото познание в творчеството на автори като: Вера Ганчева, Боян Биолчев, Андрий Пантев, Огнян Сапарев. 


< НАЗАД >