ИЗДАНИЯ
 

КРИТИЧЕСКИ АЛГОРИТМИ

Автор: Петър Хаджинаков

Издателство: ИК Родопи
Обем: 192 с.
Година на издаване: 2003
ISBN 954-8969-54-8


Книгата съдържа класически и модерни проблеми в параметрите на съвременното литературознание.
Правят се опити да се обхванат в глобален план философските плоблеми и темата за смъртта в литературата и в изкуството, за учителите и училището като обекти на изображение в естетическото познание. Конкретно се анализира приносният характер по цитираните теми на автори като: А. Далчев, Д.Димов, Ч. Мутафов, Г. Райчев, Е. Станев. Като представители на модерната поезия се анализират текстове на Биньо Иванов, Хр. Кацаров, Борис Христов, Хр. Фотев и Пазолини.


 


< НАЗАД >