ИЗДАНИЯ
 

СОБСТВЕН СВЯТ

Автор: Петър Хаджинаков

Издателство: ИК Родопи
Обем: 64 с.
Година на издаване: 2004
ISBN 954-8969-57-2


Книгата съдържа лирико-есеистични фрагменти, обединени в 7 цикъла. В по-голямата си част лирическите отклонения са конструирани в контекста на медитативната, самоаналитична поетика и представляват вид естетически интроспекции.

 


< НАЗАД >