ИЗДАНИЯ
 

ПСИХОГРАФСКИ ЕТЮДИ

Автор: Петър Хаджинаков

Издателство: ИК Пре-прес
Обем: 192 с.,
Година на издаване: 2007
ISBN 954-8969-57-5


Книгата съдържа 6цикъла философско-исторически проблеми, обхващащи теми от съвременната национална и западноевропейска литература.
Основните доминанти в търсенията експонират темите за пътя и пътуването, трикстерския жанр, за генезиса и еволюцията на инфантилната проза, както и естетическия алгоритъм на регионалната литература. Анализират се художествени текстове от авторите: Андерсен, Ибсен, Шели, Аксьонов, Хайтов, А.Славов, Д. Коруджиев, В. Зарев, И. Голев.
 


< НАЗАД >