ИЗДАНИЯ
 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ЧАСТ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


Автор: Елисавета Семерджиева

Университетско издателство „Пайсий Хилендарски”
Обем: 190 с.
Година на издаване: 2011
ISBN 978-954-423-706-6


Цел на настоящия учебник е да подпомогне подготовката на студентите от специалност „Начална и училищна педагогика с изучаване на чужд език” по дисциплината „Човекът и природата” – част „Физика и астрономия”. Учебното съдържание е структурирано в пет раздела. Първият от тях - „Човекът и природата” е с методическа насоченост. Той има за цел да запознае бъдещите учители с държавните образователни изисквания и основните цели на обучението по дисциплина „Човекът и природата” – ІІІ и ІV клас. В следващите четири раздела: „Механика”, „Термодинамика и молекулна физика”, „Трептения и вълни” и „Астрономия” се разглеждат основни физични понятия и закони.
Материалът е поднесен последователно, закономерностите на физичните явления се поясняват с необходимите математически разработки и се илюстрират чрез графики и таблици. Към всяка от темите има приложени разнообразни въпроси и задачи, които дават възможност за самоподготовка и самопроверка на усвоените знания и умения.
 


< НАЗАД >