ИЗДАНИЯ
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЬIКУ ДЛЯ НЕФИЛОЛОГОВ

Автор: Ст. Георгиева, Д. Щерева, Ив. Димитрова

Издателство: "Дъга-ВК"
Година на издаване - 1998


„Пособие по русскому языку для нефилологов” се състои от три части съответно за студенти от специалности „Математика и физика, „История и география”, „Биология и химия” и „Екология и опазване на околната среда”. В него са включени разнообразни текстове, съдържащи интересна информация за възникването на математиката, за известни учени, за световната история и историята на Русия, за опазване на околната среда, текстове, наситени с лексика от съответните научни области. Към текстовете са подбрани упражнения, чрез които у студентите се формират умения за четене с разбиране и извличане на конкретна информация.

 


< НАЗАД >