ИЗДАНИЯ
 

КОНСТРУИРАНЕ НА СМИСЪЛА В ЧУЖДОЕЗИКОВИЯ ТЕКСТ

Автор: Дора Щерева

Издателство: "Фабер"
Обем: 142 с.
Година на издаване - 2009
ISВN: 978-954-400-129-2


Книгата е предназначена за преподавателите по чужд език и за студентите, изучаващи чужд език в специалности от педагогическото професионално направление. На преподавателите тя би подсказала пътища за решаване на проблемите, свързани с използването на художествения текст в практическото обучение, а на студентите би помогнала в изучаването на чуждия език чрез литературата и в осъществяването на междукултурна комуникация.

 


< НАЗАД >