ИЗДАНИЯ
 

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО МАТЕМАТИКА
ТЕОРИЯ, ПРИМЕРИ, ЗАДАЧИ
ЧАСТ ПЪРВА

 


Автори: Владимира Ангелова, Румяна Кожухарова, Детелина Дончева

Ун. издателство „П.Хилендарски”
Година на издаване - 2010
Обем - 100 с.
ISBN 978-954-423-630-4

 


  Ръководството е предназначено за обучението по дисциплината математика на студентите от специалността „Начална училищна педагогика и чужд език” на ПУ „Паисий Хилендарски” и Филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали. Съдържанието е съобразено с утвърдените учебни програми и е разделено в две части.
 


< НАЗАД >